วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมอดิน ตำบล วังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์

                     
                                                                            

สถานีกรมพัฒนาที่ดินเขต 9 นครสวรรค์

ผู้อำนวยการ
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ เขต9
นายฐกร กลิ่นจำปา
สารวัตรเกษตรอาสา 
ตรวจสอบทะเบียน ปุ๋ย สารเคมี  ว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องไหม 

วิธีทำนาให้ได้ 2ตันถึง 4ตัน ต่อไร่ กับราคาข้าวไทย ต้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต


เมล็ดพันธุ์ข้าว โรคข้าว คลิ๊ก องค์ความรู้

เกษตรที่ใช้พันธุ์ข้าวมีคุณภาพ ได้มาตราฐานรับรอง จัดซื้อรูปแบบ กองทุน หมู่บ้าน ลดพิเศษ มีเงินคืนกลับกองทุน 25 เปอร์เซ็นต์  ตอนนี้ กองทุน รับงบ 300000 บาทคืนกลับ 25000 บาท   ติดต่อสอบถาม โทร 0844525976 ศูนย์หนังสือคู่มือเกษตรกร ในการศึกษา หาข้อมูล พืชเกษตร การเลี้ยงสัตว์ อาชีพเสริมรายได้ คลิ๊กด้านล่าง


ดูแปลงเกษตร ของท่าน คลิ๊กด้านล่าง จังหวัด  อำเภอ  หมายเลขโฉนดที่ดิน 
กรมการข้าว 

สถานีพัฒนาที่ดิน เขต 9 

กรมวิชาการเกษตร โดย สารวัตรเกษตร
ร่วมกันดำเนินกัน ถ่ายทอด ความรู้ สนับสนุน นาแปลงใหญ่ 
ให้ผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ ตามมาตราฐาน เริ่มตั้งแต่ การใช้เมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การดูแลวัชพืช และ ศรัตรูพืช 
รวมถึง ขั้นตอน การผลิต ข้าวอินทรีย์ 100 เปอร์เซนต์ 
ให้เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ผลิต เพื่อลดต้นทุน ได้ข้าว มีคุณภาพ ตามมาตราฐาน
                                 Phayao Jaisumrid                 Manas Khandam                                        
กำนัน ต.วังมหากร                  นายก อบต. วังมหากร

เกษตร 4.0 ตาม นโยบาย เพื่อ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต  
การใช้ การท่าอากาศยาน นวัตกรรม ใหม่ 20-60 ไร่ ในการ ฉีดพ้น สาร เคมี ชีวภาพ เพื่อ ลดแรงงาน 
ที่เหนือสิ่งอื่นใด เกษตรกร ไม่ต้องเสี่ยง สัมผัส สารเคมี โดยตรง 
ราคา พิเศษสุด ซื้อไว้ใช้ ในลักษณะ เครื่องใชัการเกษตร ในกองทุนหมู่บ้าน
 โทร 0844525976

 โดรน เพื่อการเกษตร


   
                                                           


จำนวนประชากร ตำบลวังมหากร 

วิธีทำ การทำ จอบพรวน ดายหญ้า  แบบลดต้นทุนได้ ผลเกิน 100 ออกกำลังกาย 
 

 ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยเกษตรกร สามารถ ทำเองได้ จากการใช้แม่ ปุ๋ย 

 แม่ปุ๋ย46-0-0 แม่ปุ๋ย 18-46-0  และ 0-0-60โดยเกษตรกร ต้อง ตรวจดิน  จากแปลงที่ทำการเกษตร เพื่อ รู้ค่าดินก่อน ผสมปุ๋ย
พด.7 ไล่แมลง

สูตรผสมปุ๋ย สังดัด 
วิธีการทำ ปุ๋ยยูเรีย น้ำ 46-0-0
 

ปลูกพริกได้ไร่ ละเป็น แสน
เว็บไซต์ บ้านท่าสุ่ม หมู่ 1

ประชากร บ้านท่าสุ่ม หมู่ที่1  ผู้ใหญ่บ้าน  สุชาติ เชื้อนุ่น กลุ่มดิน ชุดที่ 4