วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมอดิน ตำบล วังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์หมอดิน ตำบลวังมหากร
นนท์ คัมภิรานนท์

นาแปลงใหญ่ อินทรีย์ รัฐบาล สนับสนุน กลุ่มเกษตรกร ได้ให้รวมกลุ่ม เพื่อ ผลิตข้าวอินทรีย์ ปลอดสาร ได้ราคา ที่ เพิ่มจาก โรงสี เกวียน ละ 1200 บาท สนานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์  หมอดินดิน ตำบลวังมหากร  ให้ความ รู้ สนับสนุน แนะนำ มอบ พด. 1   พด.2   พด.3  ให้กลุ่มเกษตรกร นำไป ทำเป็น ปุ๋ยน้ำ  ปุ๋ยหมัก และน้ำหมัก ปรับสภาพดินเป็นกรด เพื่อลด ต้นทุน และ ได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ให้ เกษตรกร ผลิต ข้าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น