วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมอดิน ตำบล วังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์


กรมการข้าว 

สถานีพัฒนาที่ดิน เขต 9 

กรมวิชาการเกษตร โดย สารวัตรเกษตร
ร่วมกันดำเนินกัน ถ่ายทอด ความรู้ สนับสนุน นาแปลงใหญ่ 
ให้ผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ ตามมาตราฐาน เริ่มตั้งแต่ การใช้เมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การดูแลวัชพืช และ ศรัตรูพืช 
รวมถึง ขั้นตอน การผลิต ข้าวอินทรีย์ 100 เปอร์เซนต์ 
ให้เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ผลิต เพื่อลดต้นทุน ได้ข้าว มีคุณภาพ ตามมาตราฐาน
หมอดิน ตำบล วังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์หมอดิน ตำบลวังมหากร
นนท์ คัมภิรานนท์

นาแปลงใหญ่ อินทรีย์ รัฐบาล สนับสนุน กลุ่มเกษตรกร ได้ให้รวมกลุ่ม เพื่อ ผลิตข้าวอินทรีย์ ปลอดสาร ได้ราคา ที่ เพิ่มจาก โรงสี เกวียน ละ 1200 บาท สนานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์  หมอดินดิน ตำบลวังมหากร  ให้ความ รู้ สนับสนุน แนะนำ มอบ พด. 1   พด.2   พด.3  ให้กลุ่มเกษตรกร นำไป ทำเป็น ปุ๋ยน้ำ  ปุ๋ยหมัก และน้ำหมัก ปรับสภาพดินเป็นกรด เพื่อลด ต้นทุน และ ได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ให้ เกษตรกร ผลิต ข้าว